Autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõigusega kaasnevad õigused

Autoriõigusega kaasnevad õigused on teose esitajatele, fonogrammitootjatele, raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele, filmi esmasalvestuse tootjatele ja autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemisel esimesena õiguspäraselt varem avaldamata teose avaldajatele kuuluvad õigused tema loodud resultaatidele.

Teose esitaja on näitleja, laulja, muusik, tantsija või muu isik või kollekgiiv, kes esitab kirjandus-, kunsti- või rahvaloominguteoseid või estraadi-, tsirkuse-, nukuteatri- jms numbreid. Esituse kasutamiseks peab olema antud esineja eelnev kirjalik nõusolek, mida kollektiivi poolt esitatud teose puhul võib anda ka ansambli juht, dirigent, koorijuht, lavastaja või muu volitatud isik. Erinevalt autoriõigusest lähevad esitaja varalised õigused tööülesannete täitmise korras teoste esitamisel üle vaid poolte kirjaliku kokkuleppega. Teose esitaja (varaliste) õiguste hulka kuulub näiteks õigus lubada kasutada teose esitust, esituse suunamine üldsusele, esituse salvestise kopeerimine ja levitamine.


Fonogrammitootja on füüsiline või juriidiline isik, kelle algatusel ja vastutusel toimub teose esitamisest lähtuva heli esmakordne õiguspärane salvestamine. Fonogrammitootja õiguste hulka kuulub näiteks õigus fonogramme reprodutseerida, fonogrammide koopiaid levitada ning rentida.

 

Raadio- ja televisiooniorganisatsiooni õiguste hulka kuulub näiteks saate salvestamine ja taasedastamine, samuti saate üldsusele suunamine ja levitamine.

 

Filmi esmasalvestuse tootja võib näiteks lubada ja keelata filmi originaali või selle koopia reprodutseerimist, levitamist ja laenutamist.

Autoriõigusega kaasnevad õigused kehtivad 50 aastat.