Intellektuaalse omandi õiguse tundmine võimaldab vältida enda mõttetöö tulemuse väärkasutamist, saada tulu selle kasutamisest ning saavutada edu konkurentide ees. 


Intellektuaalomandi tähelepanuta jätmine võimaldab teistel saada kasu teie loomingust, heast mainest või uuenduslikust ideest, sest intellektuaalse omandi õigused annab riik, kuid nende kaitsmise eest peab seisma õiguste omanik ise.


Loodetavasti leiate siit kodulehelt vajaliku informatsiooni enda intellektuaalse omandi hoidmiseks ning teiste intellektuaalomandi austamiseks.