Intellektuaalomand

Intellektuaalne omand

Intellektuaalomand hõlmab õigusi seoses:

  • kirjandus-, kunsti- ja teadustöödega
  • esitajate poolt teoste ettekannetega, fonogrammidega, raadio- ja televisioonisaadetga
  • leiutistega kõigis inimtegevuse valdkondades
  • teaduslike avastustega
  • tööstusdisainilahendustega
  • kaubamärkidega, teenintusmärkidega ja kaubanduslike nimede ning tähistega
  • kaitsega kõlvatu konkurentsi vastu

ning kõigi teiste õigustega, mis tulenevad intellektuaalsest tegevusest tööstuse, teaduse, kirjanduse ja kunsti valdkondades.

 

Intellektuaalne omand võib jaotata kaheks:

Autoriõigus seondub eelkõige kaitstavate teoste väljendusvormiga, mitte sisuga (nt autoriõigusega on kaitstud maali kujutis, mitte motiiv; raamatu kirjastiil, mitte teose sisu). Tööstusomand seostub teabega, mida kasutatakse toodete nimetamisel, valmistamisel ja disainimisel. Ehkki intellektuaalset omandit kandva eseme esmamüügi järel võib seda eset omandada, kasutada, levitada, müüa või müügiks pakkuda autori või registreeringu omaniku nõusolekuta, säilitatab intellektuaalomand teatud õigused informatsioonile, mida ese kannab.
 
Intellektuaalse omandi õiguskaitsele on omane:
  • tähtajalisus - õiguskaitse kehtib piiratud perioodi
  • territoriaalsus - õiguskaitse kehtib piiratud territooriumil
Täpsema informatsiooni saamiseks vali huvipakkuv intellektuaalomandi liik ning loe edasi: