Kasulik mudel

Kasulik mudel

Kasuliku mudelina võidakse kaitsta samu leiutisi, mis patendiga (v.a biotehnoloogia valdkonda kuuluvad leiutised). Ka registreerimistaotluse koostamisel kehtivad kasuliku mudeli puhul enamasti samad põhimõtted, mis patenditaotluse koostamisel.


Erinevusena on kasuliku mudeli puhul:

  • leiutise kriteeriumite (uudsus, leiutustase, tööstuslik kasutatavus) kontroll leebem
  • õiguskaitse taotlemine odavam ja kiirem
  • õiguskaitse ajaline kehtivus lühem 

Leiutisele patendikaitse andmisel kontrollib patendiamet kõiki õiguskaitse määramiseks vajalikke kriteeriumeid. Kasuliku mudeli registreerimisel peab taotleja aga ise tagama leiutise vastavuse uudsuse ja leiutustaseme kriteeriumitele, kuna patendiamet seda ei kontrolli. Seega on risk kaitse tühistamiseks registreeringu vaidlustamise korral patendiga võrreldes tunduvalt suurem.

Kasuliku mudeli registreerimiseks tuleb esitada patendiametile vastav taotlus ning tasuda riigilõiv, mis füüsilisest isikust taotleja puhul on 400 krooni ning juriidilise isiku puhul 1600 krooni. Seega on ainuüksi kasuliku mudeli registreerimistaotluse esitamine ligi kaks korda soodsam kui patendi puhul. Kasuliku mudeli registreerimisprotseduur kestab keskmiselt kolm kuud (võrdluseks patendikaitse saamisele võib kuluda mõni aasta).


Kui patendi puhul kestab õiguskaitse 20 aastat ning selle pikendamise võimalus puudub, kestab kasuliku mudeli õiguskaitse neli aastat. Õiguskaitset on võimalik pikendada neljaks aastaks ning seejärel veel kaheks aastaks. Esimene pikendamine maksab 3000 krooni, teine pikendamine 4000 krooni.


Kokkuvõtvalt võib kasuliku mudeli õiguskaitse kehtida kuni kümme aastat ning kogu selleks perioodiks õiguskaitse saamine ei maksa rohkem kui 10000 krooni. Ehkki patent võimaldab kaks korda pikemat kaitset, kujuneb ka patendikaitse enam kui kaheksa korda kallimaks.