Patent

Patent

Patent on leiutise ühe peamise õiguskaitsena (kasuliku mudeli kõrval) kaitse mis tahes tehnikavaldkonna leiutisele, mis vastab patenditava leiutise kriteeriumitele:

  • uudsus
  • leiutustaseme olemasolu
  • tööstuslik kasutatavus

Erinevalt leiutise kasuliku mudelina registreerimisest kontrollib patendiamet leiutise patentsuse määramisel neid kriteeriume. Leiutise uudsuse ja leiutustaseme hindamisel arvestatakse kogu maailma patendiinformatsiooni, teadus- ja tehnikakirjanduse ning tootekataloogidega, samuti meedias avaldatud informatsioon ning näitustel eksponeerimine või avalik kasutamine. Tööstusliku kasutatavuse seisukohalt on oluline, et leiutise kasutatavus ei sõltuks juhuslikest teguritest või määramata tingimustest (nt kasutaja individuaalsetest võimetest).


Leiutise registreerimiseks ja patendikaitse saamiseks tuleb esitada patendiametile vastav taotlus ning tasuda riigilõiv, mis füüsilisest isikutest taotlejate puhul on 875 krooni ning juriidiliste isikute puhul 3500 krooni. Leiutise registreerimine patendiregistris maksab täiendavalt 1500 krooni ning registreerimisperioodi pikkus võib ulatuda mõne aastani. Oluline on arvestada, et 18 kuu jooksul pärast patenditaotluse esitamist  püsib patenditaotluse sisu ehk leiutise olemu süldsuse eest saladusena. Leiutise registreerimisel patendiregistris saab patendi taotlejast patendiomanik.


Eestis (nagu ka paljudes teistes riikides) kehtib patent kuni 20 aastat. Patendi jõushoidmiseks tuleb tasuda riigilõivu iga kehtivusaasta eest (vaata patendi jõushoidmise eest tasutavate riigilõivude määrasid siit). Kui kehtivusaasta riigilõiv jääb tasumata, kaotab patent ennetähtaegselt kehtivuse.